THE KIDS ARE ALL RIGHT INTERVIEW

Collide đã phỏng vấn Mark Ruffalo, khi dàn diễn viên và đoàn làm phim đang quảng bá “The Kids Are All Right”, và đó là một cuộc phỏng vấn tuyệt vời! Mark nói về cách anh ấy tham gia vào “The Kids”, sự khác biệt giữa việc quảng bá điều gì đó bạn tự hào và điều bạn không tự hào, về Zodiac và cập nhật về Margaret bị trì hoãn của Kenneth Lonergan. Xem nó dưới đây: